Het project StudentJoboach

Om een bijdrage te leveren aan de uitdaging op gebied van jeugdwerkloosheid waarvoor de gemeente Amsterdam staat is Academie van de Stad in september 2014 begonnen met het pilotproject StudentJobcoach. In dit project coachen studenten uit het hoger onderwijs jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, opleiding of werkervaringsplek. Deze werkplekken, stageplekken of werkervaringsplekken werven de studenten onder het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Amsterdam. Uit het onderzoek ‘Amsterdam houdt haar jongeren arbeidsfit’ (december 2013) van Marcel La Rose bleek dat het grootste gedeelte van het Amsterdamse mkb geen principiële bezwaren heeft tegen het aannemen van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Echter, belemmeringen van praktische, organisatorische en soms ook financiële aard zorgen ervoor dat midden- en kleinbedrijven deze jongeren desondanks niet aannemen. Daar springt StudentJobcoach op in door begeleiding te bieden aan jongeren naar en op de werkplek.

In het project StudentJobcoach snijdt het mes aan drie kanten. Jongeren vinden werk of een opleiding. Werkgevers krijgen ondersteuning bij het werven van jonge werknemers. En de studenten doen relevante werkervaring op in een uitdagende omgeving.

Na een succesvolle eerste editie in Amsterdam Noord in 2014 breidden wij het project in het tweede jaar uit naar Amsterdam Oost en kijken we nu in 2018 tevreden terug op vier jaar Student Jobcoach Noord en drie jaar Student Jobcoach Oost.

Geboorte van een succesformule

StudentJobcoach werkt met een getrapt systeem. Per studiejaar zijn er interdisciplinaire teams van zo’n tien coaches en twee coördinatoren. De coaches zijn tweedejaarsstudenten van sociaalmaatschappelijke studies en fungeren als directe begeleider van de jongeren. Een duo van coördinatoren stuurt deze coaches aan. Die coördinatoren, derde- of meerderejaarsstudenten, zijn verantwoordelijk voor onder andere de werving van jongeren en bedrijven, de afstemming met partners uit de gemeente en de coördinatie van het project. Met de start van het eerste StudentJobcoach-project is een succesformule geboren: een peer-to-peer coachingsproject in het kader van een stage.

Omdat de coaches ongeveer even oud zijn als de jongeren, kennen zij de leefwereld van jongeren als geen ander en hebben ze een rolmodelfunctie. Zij kennen bepaalde problemen en hebben veelal dezelfde dingen moeten ondervinden en leren. Zij helpen de jongeren bij hun zoektocht naar werk of opleiding en hebben zelf een unieke stageplek. Daarnaast geven partners terug dat zij de frisse blik van studenten waarderen en dat het laagdrempelige en persoonlijke contact van de studenten een verbindende factor is in het netwerk.

Op basis van deze successen ontstonden in de loop der jaren andere peer-to-peer stageprojecten die op dezelfde manier gestructureerd zijn. Hiermee heeft StudentJobcoach niet alleen bijgedragen aan het tegengaan van jeugdwerkloosheid, maar is er ook een basis gelegd voor het aangaan van andere brede maatschappelijke vraagstukken. Zo werden in het project StudentJobcoach Refugees statushouders naar werk of opleiding gecoacht en ondersteunden coaches in het project StudentStagecoach MBO leerlingen die op zoek zijn naar een passende stage.

Terug- en vooruitblik

Vier jaar en zeven edities StudentJobcoach verder hebben ongeveer 80 studenten zich ingezet om de jeugdwerkloosheid in Amsterdam tegen te gaan. En niet zonder resultaat! Door de jaren heen zijn er 330 jongeren gecoacht door StudentJobcoaches, waarvan 183 jongeren zijn uitgestroomd naar werk, stage, opleiding of een werkervaringsplek.

Het programma ‘Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015-2018’ loopt dit jaar af en de doelstellingen zijn behaald. Academie van de Stad is blij en trots om hier een bijdrage aan geleverd te hebben. De succesvolle peer-to-peer benadering blijkt effectief en daarom mogen we aankomend studiejaar weer een nieuwe editie van StudentJobcoach starten in Amsterdam Noord.