Taalvaardigheid: een noodzaak in Amsterdam

Stel je voor: je woont in Amsterdam, maar je spreekt niet of nauwelijks Nederlands. Je buurman begrijpt je niet, je kan niet lezen welke metro eraan komt en een bezoek aan de dokter zorgt alleen maar voor stress. “Hoe kan je goed functioneren in het dagelijks leven, als je de taal niet goed spreekt?” aldus Lona Abdo. “Je kan de mooiste ideeën hebben en ongelooflijk getalenteerd zijn, maar het is allemaal niets waard als je het niet kan overbrengen.”

 

EduCoach in actie

Zo’n 100.000 Amsterdammers zijn niet voldoende taalvaardig. In het project EduCoach ondersteunen studenten Social Work en Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam taalcursisten die Nederlands als tweede taal leren. Deze studenten zorgen ervoor dat de cursisten de taal niet alleen in de les oefenen, maar ook in de praktijk leren toe te passen. “Door met de cursisten op stap te gaan, stimuleren de studenten de cursisten om te durven praten buiten de les om,” vertelt Lobna Abdo ons. “Het enthousiasme van de studenten en de liefde die zij hebben voor de taalcursisten is echt geweldig om te zien!”

 

“Door met de cursisten op stap te gaan, stimuleren de studenten de cursisten om te durven praten buiten de les om” Lobna Abdo, Gemeente Amsterdam

 

Bij Academie van de Stad hebben we het geluk vaak met enthousiaste opdrachtgevers te mogen samenwerken, maar de betrokkenheid van Lobna Abdo bij het project EduCoach is wel heel bijzonder. Lobna heeft als eerste vluchteling de master Nederlands als tweede taal en meertaligheid doorlopen aan de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is zij expert op het gebied van NT2, oftewel Nederlands als (tweede)taalverwerving. Haar passie voor het leren van de Nederlandse taal, samen met haar tomeloze toewijding, is een bron van inspiratie voor zowel de cursisten als de studenten die deelnemen aan EduCoach.

De sociale impact van EduCoach

De impact van dit project omvat volgens Lobna meer dan alleen het oefenen van de Nederlandse taal: “EduCoach biedt ook de studenten de kans om met de cursisten in contact te komen.” Lobna vervolgt: “Zij zijn net zo goed onderdeel van onze maatschappij. We wonen weliswaar in een meertalig land, maar als je de Nederlandse taal niet goed beheerst, raak je geïsoleerd en gemarginaliseerd.” De uitstapjes die de cursisten maken met de studenten, zijn hierdoor extra waardevol. “Een cursist vertelde mij ooit over zijn droom: zomaar een café binnenstappen en vervolgens zonder problemen iets van de menukaart kunnen bestellen.”

 

“Een cursist vertelde mij ooit over zijn droom: zomaar een café binnenstappen en vervolgens zonder problemen iets van de menukaart kunnen bestellen.”

Met taal naar een inclusiever Amsterdam

Dat EduCoach inmiddels haar 11e editie ingaat, is volgens Lobna veelzeggend. “De positieve bijdrage van dit project is erg groot, zowel voor de Amsterdammers die de taal leren als voor de studenten zelf,” aldus Lobna. “Het is een voorbeeld van hoe taalonderwijs meer kan zijn dan alleen het leren van een nieuwe taal; het speelt een belangrijke rol in het creëren van een meer inclusieve samenleving.” En met een grote glimlach sluit ze af: “Als alle toekomstige studenten op dezelfde open en liefdevolle manier de cursisten ondersteunen als deze lichting, dan komt het echt wel goed in Amsterdam.”

 

De kracht van EduCoach: Amsterdamse studenten dragen al tien jaar bij aan een taalrijker en inclusiever Amsterdam.

 

Lees meer over onze resultaten en inspirerende verhalen in ons nieuwe Impactjaarverslag van 2022 – 2023