1: Ga naar verschillende plekken toe!

Ouderwetse inspraakavonden zijn verleden tijd, dat weten we allemaal. Maar waar spreek je de drukke, jonge, oude of geïsoleerde inwoners dan wel? Wees creatief en ga naar ze toe! Naast de supermarkt, op de scholen, bij de kinderopvang; er zijn tal van plekken waar je een kort praatje kunt houden, maar je moet wel naar ze toe! Zo hebben wij bijvoorbeeld in het voorjaar van 2020 een koffiebus ingezet om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met bewoners. Deze bus is een omgebouwde camper waar bewoners op een laagdrempelige manier koffie kan drinken. De bus valt op in de wijk en zorgt meteen voor wat gezelligheid waardoor er eenvoudig een gesprek ontstaat.

2: Maak mensen bijzonder!

Vaak wordt er getwijfeld of je mening geven er wel toe doet. Wat stelt een mening voor? Door mensen het gevoel te geven dat ze er toe doen, zijn ze eerder bereid om met je in gesprek te gaan. Zo hebben we studenten langs de deuren laten gaan met een gouden enveloppe met daarin de uitnodiging om verder te spreken over hun eigen buurt. Dit met een selecte club, allemaal random geselecteerd. Ook hebben we studenten laten aanbellen bij alle huisnummers 7,17,27 enz., om zo een gemixte groep te krijgen.

3: Maak het makkelijk!

Vaak krijg je van inwoners terug dat ze graag mee willen denken, maar dat ze niet een hele avond hiervoor willen of kunnen opofferen. Ook willen ze zich niet committeren aan een denktank of wijkraad, omdat dit veel vraagt van hun tijd. Ga bijvoorbeeld met iets groots en opvallends de straat op, bijvoorbeeld een reuze thermometer, zodat je zowel lange als korte gesprekken kunt voeren of zorg dat inwoners online kunnen stemmen en feedback geven op een aantal ideeën voor de buurt. Als iemand er wél veel tijd in wil stoppen, kunnen ze dat aangeven.

4: Geef een terugkoppeling!

Dit is een inkoppertje, maar wordt vaak vergeten of te laks over gedacht. Als je na een participatietraject één terugkoppeling mailt is dat fijn. Maar het wordt echt gewaardeerd als je ook na aanpassingen op het plan weer een update geeft over de stand van zaken. Binnen het project Praatgraag zijn studenten in gesprek gegaan met jongeren door middel van focusgroepen tijdens de lessen op school. De studenten hebben na afloop een vlog opgenomen en deze is tijdens de lessen vertoond door de docent. Hierin is verteld wat er met hun ideeën gebeurd en wie de contactpersoon van de gemeente is voor als de jongeren nieuwe ideeën hebben! 

Zomaar een aantal lessen die wij zijn tegengekomen tijdens het coördineren van onze projecten. Dit is overigens geen one-size-fits-all, maar elke keer opnieuw maatwerk. Wil je meer weten? Bel of mail dan gerust een keertje!