In Zuidwest is het belangrijk dat de moeilijk te bereiken groepen bewoners ook een stem hebben en deelnemen aan. Een deel van de bewoners is in beeld via bijvoorbeeld een informatieavond of een wijkraad. Maar hoe bereik je de mensen die niet via de gebaande paden in beeld zij, zodat ook hun stem vertegenwoordigd wordt? Zo is het wijkbureau Zuidwest bijvoorbeeld nu al bezig met info op een andere manier op te halen. Bijvoorbeeld middels een muurschildering het gesprek aangaan met bewoners. Op deze manier zijn er al 6 verhalen verzameld die weer inzicht geven in de wensen van bewoners voor hun wijk.

De studenten schrijven een rapport met daarin de gegenereerde in zichten in enerzijds het bereiken en betrekken van unusual suspects in de wijk, en anderzijds in de behoeften en wensen van deze mensen voor de wijk. Zo wordt ook inzicht gegeven in onderliggende mechanismen/motieven van buurtbewoners om al dan niet te participeren in de gebruikelijke manieren om bewoners te betrekken in hun wijk zoals een bewonersavond. Daarnaast zullen studenten een beknopt advies geven over de kansrijke activiteiten en de wijze waarop buurtbewoners hierbij betrokken kunnen worden.