De stad wordt alsmaar voller en daardoor staat de woningmarkt onder druk. Om te zorgen voor genoeg betaalbare woningen moet er de komende jaren flink gebouwd worden. Dat dient duurzaam en zo inclusief mogelijk te gebeuren. Daarnaast moet het een fijne plek worden voor bewoners. Aangezien we niet fysiek bij elkaar konden komen, hebben we een digitale Inspiratiesessie Wonen georganiseerd. Als geluk bij een ongeluk konden door de online versie meer geïnteresseerden aanhaken.

Veel partners kennen ons van één specifieke projectformule. Aangezien we in deze sessie willen inspireren met meerdere voorbeelden, hebben we een aantal sprekers uitgenodigd uit verschillende projectformules. Namelijk docenten, studenten en opdrachtgevers die betrokken zijn bij zowel onderwijs-, stage- als Springlevend Wonen- projecten.

 

Inspiratiesessie Wonen
In het begin van de coronacrisis organiseerde het Springlevend Wonen project aan de Paladijnenweg een binnentuin concert.

Leonard van ‘t Hul, docent sociologie, is betrokken bij het onderwijsproject Warme Wijken. Hij gaf aan dat studenten vanuit een neutrale positie goed het gesprek kunnen aangaan met bewoners. Om vervolgens objectieve adviezen te kunnen geven aan de gemeente. “Daarnaast kun je met hele klassen enorm veel massa maken en persoonlijk contact leggen met bewoners”, legt hij uit. De opdrachtgever van een Springlevend Wonen project Olaf de Koning, vertelde over zijn ervaringen in zowel Almere als Amersfoort. Twee studenten Jorn en Hester spraken vervolgens over hun ervaringen als Goeie Buur. Een maatjes project in een gemengd-woonproject. Zij kregen veel vragen vanuit de aanwezigen, en konden direct antwoord geven vanuit hun ervaringen als student.

Vervolg Inspiratiesessie Wonen

Na deze voorbeelden is de groep in verschillende deelsessies opgesplitst. Per groepje werden drie vragen besproken. Namelijk: ‘Wat heeft je verbaasd?’, ‘Wat neem je mee naar huis?’ en ‘Stel, je hebt een hele groep studenten tot je beschikking, waarvoor zou jij ze inzetten?’. Deze drie vragen vormden input voor een gesprek over kansen en mogelijkheden.

Team Utrecht wil de deelnemers danken voor het fijne en open gesprek tijdens de Inspiratiesessie Wonen. Deze kansen zullen we nu verder met elkaar gaan verkennen. Kon je niet aanwezig zijn en heb je interesse om het gesprek met ons aan te gaan? Neem dan gerust eens contact op om vrijblijvend te sparren! Ook kan je onze Springlevend Wonen formule bekijken.