Er is al veel bekend over het technische aspect van de energietransitie: bouwen van aardgasvrije huizen, toepassing van windenergie en de financiering van energieprojecten. Naast dit technische aspect  van de energietransitie zijn gemeenten erg benieuwd naar welke beleidsinstrumenten vanuit sociaal perspectief ingezet kunnen worden. Met name om draagvlak en betrokkenheid te vergroten onder wijkbewoners. Uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die een bijdrage leveren aan het aardgasvrij maken van hun wijk. Dit kan door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen of door hun huis beter te isoleren.

Studenten Sociologie van de Universiteit Utrecht gaan daarom aan de slag met wijkonderzoeken in Houten, Amersfoort en Veenendaal. Ze willen hierdoor achterhalen wat belangrijke factoren zijn ten aanzien van de betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie. De studenten inventariseren daarbij het palet aan sociale beleidsinstrumenten en onderzoeken onder welke wijkcondities deze interventies al dan niet aanslaan. Op basis van dit onderzoek zullen de studenten aanbevelingen doen ten aanzien van de inzet van deze instrumenten en de rol van gemeenten.

Dit project is een vervolg is van eerdere succesvolle jaren van het project Warme Wijken. Om je een kijkje in het project hebben we deze projectfilm laten ontwikkelen.