Stadsdeel West wil in 2015 een gezond gewicht stadsdeelbreed op de kaart zetten. Het stadsdeel zet in dit kader vooral in op bewustwording. De acties die ze gaan uitvoeren onder de noemer Aanpak Gezond Gewicht hebben allen tot doel om bewoners, instellingen, jongerenwerkers, scholen, etc. bewust te maken van het thema gezond gewicht.

Het thema gezond gewicht leeft al een langere periode sterk binnen stadsdeel West. Zowel binnen de politieke en ambtelijke organisatie, als ook bij bewoners en professionals in de wijken. In 2015 wil het stadsdeel dat kinderen, jongeren en hun ouders op verschillende manieren steeds bewuster worden van het belang dat zij aan gezond gewicht, gezonde voeding en gezonde levensstijl hechten. De boodschap moet altijd op een positieve en motiverende manier worden gebracht, en niet vermanend of bestraffend.

Onderdeel van Aanpak Gezond Gewicht is het ‘Fresh in de les’ programma. Binnen het project Fresh in de les wordt gedurende een bepaalde periode aandacht besteed aan gezond eten, drinken, bewegen en nachtrust. Doel is kinderen en ouders bewuster te maken wat gezond leven is en waarom het belangrijk is. Dit door middel van allerlei leuke, positieve activiteiten op de themagebieden en in samenwerking met relevante wijkpartners.

In dit project gaan tweedejaars studenten van de opleiding Pedagogiek activiteiten ontwikkelen en uitvoeren die bijdragen aan de doelstellingen van Aanpak Gezond Gewicht. Zo zal er in het voorjaar van 2015 opnieuw een Fresh in de les-programma worden opgezet in het stadsdeel in verschillende wijken. De stagiaires zullen dit Fresh in de les-programma helpen vormgeven, organiseren en uitvoeren.