Projectomschrijving
In dit project geldt de volgende vraag als leidraad: hoe kan voorkomen worden dat ouderen in een sociaal isolement geraken als onderlinge relaties minder worden? En hoe kunnen sociale media daar vervolgens een rol in spelen?
 
Er bestaan op dit moment al systemen waar ouderen online kunnen communiceren met medici of lotgenoten als hun mobiliteit is afgenomen, maar dat zijn allemaal geen eigen initiatieven. Hoe kun je de eigen kracht van ouderen aanspreken?
 
Studenten van de opleiding Communicatie & Media Design gaan 3 concepten uitwerken om ouderen in contact te brengen met sociale media, waarna ze zelfstandig een eigen netwerk kunnen starten. Daarna wordt er 1 concept uitgewerkt dat als prototype gaat dienen en getoetst wordt bij de ouderen.