Als Amsterdamse woningcorporatie zit de Key in een veranderingstraject waarbij zij nadrukkelijk inzetten op een cultuurverandering. De Key heeft van oudsher veel oudere medewerkers in dienst die al vele jaren aan de organisatie verbonden zijn.

De ambitie is om de organisatie te vernieuwen en te verjongen, onder andere door meer talentvolle starters aan de organisatie te verbinden. De corporatie wil in het kader van haar arbeidsmarktcommunicatie een aantal vragen beantwoord krijgen, zoals wat het profiel is van starters, hoe zij het beste te bereiken zijn en wat een corporatie kan doen om aantrekkelijk(er) te worden voor deze doelgroep. 

Studenten van de minor Management van Cultuurverandering gaan aan de slag met deze vragen. Zij doen onderzoek en vormen een beeld van de te nemen stappen om de verandering op een duurzame manier in gang te zetten.