Stadsdeel West wil een gezond gewicht stadsdeelbreed op de kaart zetten. Het stadsdeel zet in dit kader vooral in op bewustwording. De nieuwe acties die ze uitvoeren onder de noemer 'actieplan gezond gewicht' hebben allen tot doel om bewoners, instellingen, winkels, marktkooplieden, jongerenwerkers en scholen bewust te maken van het thema 'gezonde levensstijl'. 

Onderdeel van het Actieplan gezond gewicht is het ‘Fresh in de Les’ programma. Binnen het project Fresh in de Les wordt vier weken aandacht besteed aan gezond eten, drinken, bewegen en nachtrust. Het doel is om kinderen en ouders bewuster te maken wat gezond leven is en waarom het belangrijk is. Dit wordt gedaan aan de hand van allerlei leuke, positieve activiteiten op de themagebieden en in samenwerking met relevante wijkpartners.

Vier studenten Pedagogiek gaan het Actieplan Gezond Gewicht helpen vormgeven, organiseren en uitvoeren. Zij krijgen ook de opdracht om zelf een activiteit op te zetten en te leiden. Na afloop van het programma zullen de studenten een effectmeting uitvoeren op geselecteerde klassen van basisscholen volgens een reeds ontwikkelde vragenlijst.