Treffers
In de zomer zijn twee succesvolle Treffers georganiseerd door de studenten en deze Treffers worden komend half jaar voortgezet. Alle bewoners uit De Werven zijn uitgenodigd om tijdens deze Treffers het gesprek aan te gaan met andere bewoners en met professionals. Het doel is om gezamenlijk acties te ondernemen en initiatieven op te zetten in en voor de wijk. De studenten ondersteunen de bewoners in het verder brengen van de ideeën en initiatieven. Het doel is ook het netwerk van bewoners uitbreiden en de participatie stimuleren. De studenten houden zich bezig met de voorbereiding, promotie en organisatie van de Treffers. Dit doen zij zoveel mogelijk samen met betrokken bewoners.

Bewonerscommissie
De studenten faciliteren samen met een medewerker van het wijkteam een proces met als doel de oprichting van een bewonerscommissie. De bewonerscommissie zal een gesprekspartner zijn voor de gemeente en bestaat bij voorkeur uit een diverse groep betrokken bewoners uit De Werven. Er wordt een informatieavond georganiseerd om bewoners te betrekken bij de bewonerscommissie. De studenten zijn actief in de voorbereiding van deze bijeenkomst en het bereiken en betrekken van een diverse groep bewoners hierbij.