In de Almeerse kruidenwijk zijn er een aantal voortuinen van de corporatiewoningen die om diverse redenen wat extra aandacht kunnen gebruiken. Daarnaast is de woningcorporatie Ymere op zoek naar nieuwe manieren om haar bewoners op groen gebied te activeren. 

Om dit te bereiken gaan twee studenten allereerst een bewonersonderzoek uitvoeren in de wijk. Belangrijke vraag hierbij is wat de bewoners zelf van het wonen en de tuintjes vinden alsmede welke rol zij voor zichzelf zien in het onderhoud hiervan. Aan de hand van deze resultaten zullen acties in gang worden gezet en wordt er gestreefd naar het organiseren van een activiteit waarbij de tuintjes samen met bewoners worden opgeknapt.