Zoals hierboven vermeld is bestaat dit project uit twee deelprojecten, namelijk preventieve huisbezoeken bij ouderen (75+) en de Administratiesalon. 

Het idee achter de huisbezoeken is dat de studenten op bezoek gaan bij de mensen in de buurt die ouder zijn dan 75+. Door middel van een training zijn zij tijdens zo'n huisbezoek in staat om signalen op te pikken en te herkennen die erop kunnen wijzen dat er in het huishouden behoefte is aan hulp. 

Het tweede deelproject is de Administratiesalon.  Eenmaal per 2 weken is de administratiesalon in de Mansveltschool. Iedereen kan daar heen met z'n tas met brieven en krijgt dan in meerdere sessies uitleg en training over hoe de administratie te organiseren en hoe om te gaan met allerlei problemen die mensen tegenkomen bij hun administratie en de betreffende instanties. Bij deze salon is altijd één medewerker van ABC-Alliantie West aanwezig  en meerdere vrijwilligers.