Afgelopen december hebben twee young professionals meegewerkt aan de totstandkoming van de gloednieuwe Agenda Digitale Stad. Zij zijn op straat het gesprek aangegaan met 70 Amsterdammers over de thema’s die ten grondslag liggen aan de agenda. Op deze manier is de input van de Amsterdammer zelf meegenomen in het definitieve document en is de agenda een afspiegeling van de visie van de stad.

De definitieve Agenda Stad kun je hier bekijken. Zie bijlage 1 – Participatieparagraaf, waar dit onderzoek ook genoemd staat.