VN-verdrag Handicap

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (VN-verdrag Handicap) geratificeerd. Doel van het Verdrag is een gelijkwaardige deelname in de samenleving van mensen met een beperking. Dat gaat niet vanzelf, daarom heeft het ministerie van VWS als steun in de rug het programma Onbeperkt Meedoen ontwikkeld.

 

Lokale Inclusie Agenda

De uitvoering van het VN-verdrag Handicap vindt vooral in gemeenten plaats. Iedere gemeente wordt geacht beleid te ontwikkelen in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda (LIA), om ervoor te zorgen dat alle inwoners gelijkwaardig kunnen meedoen. Zo ook de gemeente Veenendaal: deze gemeente heeft sinds oktober 2020 een Lokale Inclusie Agenda. De gemeente vindt het interessant om te kijken wat er nog meer opgenomen kan worden in de agenda. 

 

Allemaal in Veenendaal

In het project Allemaal in Veenendaal gaan twee Masterstudenten Sociologie aan de slag met het evalueren van de Lokale Inclusie Agenda. De gemeente Veenendaal ziet de LIA als doorlopend proces, waarbij ze op dit moment benieuwd zijn naar mogelijke aanvullingen op de agenda. De studenten onderzoeken dit door eerst deskresearch te doen met behulp van wetenschappelijke literatuur en vervolgens kwalitatief onderzoek te doen door in gesprek te gaan met verschillende belangenorganisaties in Veenendaal. Op basis van de data maken ze een analyse en verwerken dit in een adviesrapport. Na de laatste feedback op het concept onderzoek wordt het eindresultaat in Veenendaal gepresenteerd aan opdrachtgever en betrokkenen.

 

 

Allemaal in Veenendaal
Fotograaf: Tim Marshall – Unsplash