Het doel van het project ‘App Sportaanbod’ is om verschillende prototypes voor apps te ontwikkelen. Hierin is dan het volledige sportaanbod van Amsterdam opgenomen. Het blijkt dat er in het Stadsdeel Zuidoost veel (sport)initiatieven zijn, maar het ontbreekt vaak aan overzicht. Aanbieders kunnen vaak hun aanbod moeilijk onder de aandacht brengen en daarmee is het voor gebruikers moeilijker om te vinden. Vanuit deze ondervindingen is de vraag ontstaan om een app te ontwikkelen waarin het complete sportaanbod makkelijk te bereiken is. De app biedt ondersteuning voor het sportstimuleringsaanbod.

Door de App wordt het voor de gebruiker met een paar knoppen overzichtelijk en inzichtelijk waar de activiteiten zich bevinden. De gebruiker staat hierin centraal.