Almere kent meerdere bedrijventerreinen, bijvoorbeeld Gooisekant, Hollandsekant, Randstad & Markerkant. Het onderhoud van de openbare ruimte op deze bedrijventerreinen is vaak achterstallig. Het is belangrijk om de uitstraling van bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken, omdat dit de kans vergroot dat nieuwe bedrijven zich er willen vestigen. Ook kan het aanpakken van de huidige uitstraling leiden tot een hoger het aantal bezoekers van de gevestigde bedrijven. Daarnaast zijn er positieve economische ontwikkelingen en is de economie weer in een stijgende lijn. Nog niet iedereen kan hiervan profiteren. Denk hierbij aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met bijvoorbeeld een beperking of die in de uitkering zitten wegens eerder ontslag.

Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte op bedrijventerreinen, kunnen zij laten zien aan werkgevers wat zij in hun mars hebben. Het worden een soort wandelende cv’s die door middel van een platform op zoek zijn naar een nieuwe werkgever. Daarnaast zal dit ook het aanzicht van bedrijventerreinen verbeteren, zodat deze aantrekkelijker worden voor bezoekers. Studenten van de Comaker Inclusive Smart Cities van Windesheim Flevoland onderzoeken hoe je dit tot stand kunt brengen. Hoe ziet zo’n platform eruit? Zijn er al soortgelijke ideeën in andere gemeenten? Hoe kun je potentiële werknemers zichtbaar maken voor werkgevers? Welke knelpunten en risico’s zijn aan dit idee verbonden? En hoe denken zowel werkgevers als personen met een afstand tot de arbeidsmarkt over dit vraagstuk? Deze vragen nemen de studenten mee in hun onderzoek.