Woningbouwcorporaties beschikken in onze regio over 75% van de woningmarkt. Daarnaast bezitten zij een onbekend aantal panden van zorginstellingen. De Brandweer weet dat brandveiligheid bij deze organisaties op de agenda staat, maar in het licht van het programma Brandveilig Leven (gericht op de preventie van brand), is de informatie over dit beleid en de uitvoeringspraktijk niet optimaal gedeeld. De studenten van de Minor Wonen en Leefbaarheid gaan hier onderzoek naar doen.