Science Park Amsterdam ligt in het oostelijk deel van Amsterdam. Het is een gebied van 70 hectare, gelijk aan 98 voetbalvelden. Het wetenschapspark neemt een belangrijke positie in op het gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek, ICT en Life Sciences en wil uitgroeien tot wetenschapspark met een toonaangevende reputatie in Europa.
Het is een knooppunt van vooraanstaand onderwijs, hoogwaardig onderzoek en kennisintensieve bedrijven, dat biedt kansen om van elkaars aanwezigheid en kennis gebruik te maken. Science Park Amsterdam is een gezamenlijke ontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam, Gemeente Amsterdam en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Het Science Park kan vergeleken worden met een campus waar studenten wonen en studeren en gebruik maken van de on-site voorzieningen. Het PMB is benieuwd hoe de studenten die hier wonen en leven het Science Park beleven en waar zij punten van verbetering zien.