Door omstandigheden, bijvoorbeeld een fundering die niet langer aan de eisen voldoet, moeten huurders soms verhuizen. Woningcorporaties begeleiden huurders dan naar een nieuwe woning of wisselwoning in afwachting van hun vernieuwde woning. Dit noemen we herhuisvesten. Voor huurders kan dit een zeer ingrijpend proces zijn. In eerste instantie is er dan ook vaak weerstand tegen herhuisvesting, maar achteraf lijken huurders tevreden te zijn met hun nieuwe woning. Studenten van de Minor Wonen gaan dit semester onderzoek doen naar de beleving van huurders van het herhuisvesten. Zij zullen onder andere in kaart brengen wie deze huurders zijn, wat zij vonden van het proces en hoe zij hun nieuwe woning vinden in vergelijking met hun eerdere woning.