Amsterdam is continu in ontwikkeling en er worden veel werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden zijn veelal veel verschillende partijen betrokken zoals bijvoorbeeld het GvB, Waternet en Liander. Al deze partijen dienen ter goedkeuring een BLVC-plan in te dienen bij de gemeente alvorens de werkzaamheden kunnen beginnen. In het plan wordt de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) besproken en hoe deze gewaarborgd worden tijdens de werkzaamheden.

Op dit moment is er geen standaardprocedure voor het tot stand komen van BLVC-plannen. Hierdoor lopen de plannen uiteen op inhoud, grootte, beschrijvingen en gedetailleerdheid. Gevolg hiervan is dat de gemeente veel extra werk moet stoppen in de beoordeling en de initiators op hun beurt soms veel tijd en geld kwijt zijn aan het opstellen van een plan terwijl dit niet altijd nodig is.

De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) heeft de ambitie om de verschillende partijen tegemoet te komen met een tot op zekere hoogte gestandaardiseerde beslisboom voor de categorie projecten die het meeste voorkomt. De beslisboom kan door de partijen vervolgens worden gebruikt om in te schatten wat er van hen verwacht wordt en deze kan gebruikt worden door de gemeente om een tool te ontwikkelen die verspreid kan worden. Twee Young Professionals van Academie van de Stad ontwikkelen deze beslisboom en gaan hem testen bij de verschillende partners.