Het aanzien van de wijk, en daarmee ook de ervaren mate van leefbaarheid, wordt grotendeels bepaald door de tuinen. Veel tuinen in de buurt worden matig tot niet onderhouden. Dit heeft vrijwel nooit te maken met onwelwillendheid van de bewoners, maar omdat zij niet langer in staat zijn om hun tuin te onderhouden door bijvoorbeeld ziekte. Naast het opknappen van de tuinen zal het Beter Buiten team zich ook richten op het verbeteren van de leefbaarheid in de openbare ruimtes.  Daarbij kan gedacht worden aan opruimacties, het maken van houten bankjes of de bomen versieren rondom kerstmis.