Studenten houden zich binnen dit project bezig met de veiligheid en leefbaarheid van het gebied. Samen met buurtbewoners beheren zij de moestuinbakken en overleggen zij regelmatig met samenwerkingspartners en buren over de status van het openbaar groen. Ook organiseren de studenten in samenwerking met het stadsdeel en de woningcorporaties inloopspreekuren voor buurtbewoners op het gebied van veiligheid. Beter Buiten Watergraafsmeer heeft als doel de algemene leefbaarheid te bevorderen door activiteiten te organiseren gericht op de openbare ruimte.