De studenten voeren een onderzoek uit in opdracht van stadsdeel Oost naar de manier(en) waarop jonge buurtbewoners in de Dapper-, Transvaalbuurt kunnen worden verleid om meer te bewegen en meer gebruik te maken van bestaande faciliteiten. Uit dit onderzoek moeten aanbevelingen komen over de componenten die goede beweeg- en beleefroutes & plekken moet bevatten. Verder doen de studenten aanbevelingen over de inrichting van een beweeg- en beleefroute naar Jeugdland, vanuit de Dapper-, Transvaal, en Indische buurt.

Om de componenten te kiezen die belangrijk zijn voor de routes, kunnen de studenten enkele concrete plekken (zoals pleinen) in de Dapperbuurt en Transvaalbuurt uitkiezen die als uitgangspunt kunnen dienen. Hoe moet een dergelijke route of plek eruit zien? Wat moet er te vinden zijn op de route of plek? Hoe krijg je het interessant voor ouders en kinderen (bijvoorbeeld met speeltoestellen, opdrachten, speurtochten etc.). Ook interviewen de studenten experts en bewoners en doen zij een literatuurstudie.