Dat jongeren geen deel uitmaken van bewonerscommissies is zeer jammer, want op deze manier kunnen zij hun klachten, wensen en complimenten ten aanzien van hun woning niet kenbaar maken aan hun woningcorporatie. In studentencomplexen zijn er vaak helemaal geen bewonerscommissies. Studenten van het kernthema Menselijk Gedrag gaan daarom onderzoeken op wat voor manier woningcorporatie Eigen Haard jongeren zo ver kan krijgen om zitting te nemen in een bewonerscommissie. Kunnen zij opgaan in een reguliere bewonerscommissie of moeten er speciale bewonerscommissies voor jongeren worden opgericht.