Vanwege de economische crisis legt de overheid meer de focus op de eigen kracht van burgers. Veel verschillende initiatieven vanuit bewoners, gemeenten, bedrijven, verenigingen, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties steken al in op de eigen kracht van mensen in de wijk. Menig Nederlander is echter gewend aan de huidige structuur, waarbij een groot gedeelte van de hulp door beroepskrachten wordt uitgevoerd. De gewenning aan de nieuwe structuur vraagt om een cultuuromslag bij burgers en een verandering in de organisatiestructuur tussen overheid, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en burgers. Stichting BonaFide gelooft dat er op een meer fundamentele wijze aan die cultuurverandering bij bewoners zelf gewerkt kan worden. 

Voordat deze cultuuromslag tot stand kan komen is het belangrijk een duidelijk zicht te krijgen op welke burgerinitiatieven er in Amersfoort zijn. Masterstudenten Bestuur en Beleid gaan daarom op onderzoek uit in alle wijken van Amersfoort om te inventariseren welke projecten er op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer, duurzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en inrichting openbare ruimte zijn opgezet door bewoners zelf. Zij zullen daarbij kijken welke initiatieven goed lopen en welke niet. De studenten maken een inventarisatie van de succesfactoren en van de behoeftes vanuit de burgerinitiatieven. 

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Amersfoort en Stichting BonaFide.