De studenten gaan steeds met een andere groep vrijwilligers aan de slag in tuinen van buren die zelf niet in staat zijn hun tuin te onderhouden. De eigenaars van de tuinen zorgen voor een kopje koffie en een gastvrije ontvangst. Eerst wordt bekeken wat er aan de tuinen gedaan moet worden in overleg met de eigenaar van de tuin. Vervolgens gaan de studenten, Stichting Present en de Nederlandse Tuinenstichting met vrijwilligers aan de slag met snoeien, planten en de tuin winterklaar maken. Studenten richten zich deze periode op de verduurzaming van het project door de taken en activiteiten volledig over te dragen aan een kerngroep van actieve vrijwillige bewoners