Landelijk zijn meerdere gemeenten bezig met de toekomst van Burgerzaken. In Almere ligt de focus op digitalisering, fraudebestrijding en imagoverbetering. De gemeente wil kenbaar maken aan de inwoners van de stad welke verschillende werkzaamheden zij uitvoeren en vooral dat dit alles wordt gedaan om de inwoners van Almere te dienen.

In dit project verkennen studenten Communicatie van Windesheim Flevoland hoe het imago van Burgerzaken verbeterd kan worden. De studenten richten zich op het veranderen van het beeld dat inwoners van Almere hebben over Burgerzaken. Het doel van het project is dat ze creatieve ideeën en acties ontwikkelen om Burgerzaken op een positieve manier te promoten en de kennis over de werkzaamheden te vergroten onder de doelgroep. De manier en invulling kunnen de studenten uitwerken en er is voor hen de ruimte om out of the box te denken.