Het doel van het project Bruisende Binnenstad is de studenten preventieve oplossingen voor de overlast door bedelaars en straatmuzikanten in de binnenstad aandragen. Hierbij is het verkrijgen van een goede inzicht in het probleem ook belangrijk. Enerzijds kunnen de oplossingen zich richten op de bedelaars en straatmuzikanten. Anderzijds kunnen de oplossingen zich richten op de winkeliers en bewoners van de Binnenstad. Acceptatie, voorlichting en de onderlinge contacten kunnen hierbij een rol spelen. Belangrijk is dat studenten hun creativiteit gebruiken en oplossingen aandragen die niet binnen de gebaande paden liggen. Organisaties die met deze problematiek te maken hebben en soms bepaalde denkpatronen hebben, kunnen creatieve ideeën van jonge mensen goed gebruiken!
 
Dit project biedt de studenten een unieke kans om binnen deze cursus, rondom een relevant thema (dat te maken heeft met moderniteit, burgerschap, ongelijkheid, openbare ruimte) ervaring op te doen met primair empirisch (antropologisch) onderzoek, koppeling van theorie, empirie en beleidspraktijk in een onderzoekspaper. Ook maken zij kennis met het doen van originele, out of the box, beleidsaanbevelingen. Dus het is belangrijk om naast oplossingen aan te dragen, ook een goed beeld te hebben van de problematiek.