Via interviews en persoonlijke benadering (minimaal 50 met gemengde samenstelling) gaan de studenten proberen deze vraag te beantwoorden. Het doel is om zicht te krijgen op het aanbod wat er is in de buurt voor deze groepen en hoeveel ouderen er daadwerkelijk bereikt worden.