Bij buurtbudgetten kunnen bewoners zelf plannen indienen bij het stadsdeel ten behoeve van hun buurt of straat. Het proces rondom buurtbudgetten is voor zowel de gemeente als de participerende bewoners nieuw. Maar al doende leert men. Studenten van de minor Managen van Creativiteit en Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam gaan op de meest creatieve manieren uitingen geven aan de initiatieven die de buurtbudgetten in 2020 hebben gewonnen. Dit als terugkoppeling aan de bewoners. Vervolgens gaat men de elementen uit de beste ontwerpen daadwerkelijk gebruiken in de communicatie naar de buurtbewoners van stadsdeel Zuid. 

Het doel van dit project is om de successen uit het proces met betrekking tot de buurtbudgetten op een positieve manier uit te lichten. Op deze manier moedigen ze de bewoners aan om aankomend jaar weer plannen in te dienen. Daarnaast dient het als terugkoppeling aan de buurt over de uitkomsten van het eerste jaar buurtbudgetten.