Stadsbedrijven is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de stad. Afval opruimen is een idee, maar nog liever zou de gemeente samen met bewoners aan de slag willen gaan voor een schone leefomgeving. Idee is dat je door het stimuleren van actief burgerschap en zelf organiserend vermogen een gedeelde verantwoordelijkheid kan creëren voor de vervuiling in de wijk.

Buurtschouw

De buurtschouw is een instrument dat kan bijdragen aan het verbeteren van toegankelijkheid en andere kwaliteitsaspecten van de openbare ruimte. De gemeente organiseert een buurtschouw aan de hand van signalen en meldingen van omwonenden. Samen maken zij een ronde door de buur. Zo krijgen zij een beeld wat en waar in de buurt deze thematiek een rol speelt. Er is momenteel nog veel onbekendheid in de stad over de mogelijkheden van de buurtschouw. Raadsleden ontvangen nog regelmatig klachten over zaken in de openbare ruimte die geen beleidsmatige wijzigingen bevatten maar vaak te maken hebben met beheer en onderhoud. De vraag die nu opkomt is hoe de buurtschouw in Utrecht opnieuw vorm gegeven zou kunnen worden. Hierbij aansluitend bij de behoeften in de verschillende wijken.

Doel van dit project is dat studenten opnieuw de werkwijze, de lessen en de successen van de buurtschouw gaan onderzoeken. De buurtschouw wordt vaak als positief ervaren en gezien als een middel waarbij onderling contact en begrip kan ontstaan tussen de gemeente en de bewoners in de buurt en hun gezamenlijke wensen. Hoe kan een buurtschouw anno 2021 vormgegeven worden, rekening houdend met de verschillen tussen wijken?

Studenten politicologie gaan hiermee aan de slag vanuit het vak Governing Global Challenges. Dit vak gaat over de aanpak van zowel grote mondiale vraagstukken als wel de lokale maatschappelijke vraagstukken. Door het volgen van deze cursus krijgen zij begrip van de complexiteit. Maar ook de beleidsuitdagingen die gepaard gaan met de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. “Think Global and act local”.