Circulaire samenleving

De provincie Utrecht streeft naar een circulaire samenleving in 2050: een samenleving waarin we zuinig omgaan met onze grondstoffen. De provincie draagt vanuit verschillende beleidsvelden met concrete activiteiten bij aan deze transitie. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is een ingrijpende systeemwijziging. Er wordt namelijk omgeschakeld naar een benadering waarin grondstoffen en producten zo lang mogelijk meegaan en steeds worden hergebruikt. Een fundamentele koerswijziging is nodig om ook nieuwe generaties een toekomstperspectief te bieden.

 

BuitensteBinnen

Verschillende partijen werken al hard aan deze transitie naar een circulaire samenleving: van ondernemers en overheden tot burgers. Veel kansen voor nieuwe ontwikkelingen liggen in het bedrijfsleven. In de buitenwereld gebeurt nu al veel. Tegelijkertijd vraag het ook een andere manier van werken voor de provincie zelf. Studenten gaan aan de slag met een mooie eindvorm om de creativiteit en energie van de buitenwereld, naar binnen het Provinciehuis te brengen. Ze verkennen op verschillende beleidsthema’s wie de koplopers zijn in het werkveld; waar de energie en de nieuwe ideeën vandaan komen en gaan dit op creatieve en prikkelende wijze overbrengen op de medewerkers van de provincie Utrecht