De gemeente Amersfoort werkt samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden aan de duurzame ontwikkeling van de stad. In de Toekomstagenda Milieu heeft de gemeente zich een aantal doelen gesteld op het gebied van verduurzaming van de woon-, leef-, en werkomgeving in de regio Amersfoort. Een belangrijk onderdeel daarvan is het volledig energieneutraal maken van de stad in 2030. Er zal dan net zo veel energie opgewekt moeten worden als dat er wordt verbruikt. En vóór 2020 willen de gemeente 2000 woningen hebben gerenoveerd naar een woning met nul-op-de-meter.
 
Het uiteindelijke doel is om het bewustzijn en draagvlak voor een CO²-neutrale stad onder inwoners te vergroten, zodat zij duurzame keuzes gaan maken op het gebied van mobiliteit, energie- en elektriciteitsgebruik, warmte en besparing. Onder de doelgroep vallen de wijkbewoners van één wijk. Studenten richten zich specifiek op het in beweging brengen van de ‘middenmoot’; de inwoners die nog geen ‘groene mind-set’ hebben, maar ook niet volledig ongevoelig zijn voor het thema.