Gemeente Utrecht is bezig met organisatievernieuwing. Hierbij is het uitgangspunt dat verandering van houding en gedrag van de medewerkers van de gemeente nodig is om in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere partners de stad beter te maken.

Speerpunt bij de veranderingen is dat de gemeente Utrecht meer van buiten naar binnen wil gaan werken; medewerkers reageren op en werken samen met bewoners die zelf de leiding nemen om hun woon- en werkomgeving te verbeteren. Dat vraagt om een verandering van houding en gedrag. Deze nieuwe manier om met wensen en behoeftes van bewoners om te gaan vraagt een grote flexibiliteit van medewerkers van de gemeente, evenals het vermogen om mee te denken en mee te gaan in een steeds veranderend landschap. Meer informatie over de organisatievernieuwing is hier te vinden: https://www.utrecht.nl/organisatievernieuwing/ 

Om draagvlak te creëren voor alle veranderingen binnen de gemeente speelt communicatie een grote rol. Methodes van communiceren kunnen de ingeslagen weg namelijk ondersteunen, of hinderen. Op welke manier kunnen communicatiemiddelen zoals storytelling ingezet worden zodat zij mede vorm of sturing geven aan het veranderingsproces? Wat zijn communicatiemiddelen die al worden gebruikt, en hoe sluiten deze aan op de veranderingen binnen de organisatie? Wat zijn communicatiemiddelen die nog niet (optimaal) worden ingezet om medewerkers te stimuleren om te blijven vernieuwen? En op welke wijze kan de gewenste verandering van houding en gedrag van medewerkers hierdoor bevorderd worden? Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht onderzoeken het!

Lees hier het nieuwsbericht over de startbijeenkomst van dit project