Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht onder jonge mensen, en deze zal naar verwachting voorlopig alleen maar toenemen. De vraag naar studentenhuisvesting is daardoor nu al groot en een verdere groei van het aantal studenten zal de huidige druk nog meer verhogen.  De Key  verhuurt een groot aantal studentenkamers, op dit moment ongeveer 7200. Deze kamers zijn verdeeld over ongeveer 100 complexen.
De Key is op zoek naar nieuwe communicatiemiddelen die aanvullend zijn op de huidige middelen en instrumenten. Hoe kan de communicatie met studenten verbeterd worden? Op dit moment worden de studenten op dezelfde manier benaderd/geïnformeerd als alle andere doelgroepen van De Key. Dit terwijl studenten wel verschillen vertonen met andere doelgroepen.
De vraag is wat aan zal spreken bij studenten en hoe laagdrempelig de communicatie-instrumenten moeten zijn? Zijn bijvoorbeeld brochures of een website nog nuttig, of kan er beter ingezet worden op nieuwere communicatievormen via bijvoorbeeld social media?