Veel mensen en bedrijven willen in de provincie Utrecht blijven wonen of zich juist hier vestigen. Deze mensen hebben behoefte aan passende woningen en werklocaties, aantrekkelijke wijken en een goede infrastructuur. Daarnaast zijn er veel ‘lege’ plekken in de stad, onder kantoorgebieden, die beter benut kunnen worden. Om dat mogelijk te maken houdt de provincie Utrecht zich bezig met het nieuwe programma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017-2021. Dit programma moet stimuleren dat er meer woningen gebouwd worden binnen de bestaande bebouwde omgeving, door gebruik te maken van de lege plekken in de stad. Bovendien wordt door deze lege plekken aan te pakken ook de kwaliteit van de stad verbeterd. 

De studenten Communicatiemanagement van de Hogeschool Utrecht gaan de komende maanden communicatiemiddelen ontwikkelen. Deze middelen moeten het voor partners zichtbaar maken wat de provincie Utrecht doet binnen het programma, zodat het duidelijk wordt wat de provincie voor hen kan betekenen.