Datagestuurd werken, smart cities en digitale overheid. Digitalisering dwingt gemeenten om anders te kijken naar de enorme hoeveelheden data die zij in eigen beheer hebben. Juist bij integrale thema’s, zoals het jeugd- en preventiebeleid, bieden data het fundament voor structuur, inrichting en koers in de gemeente. De gemeente Amersfoort ziet de toegevoegde waarde van het ontwikkelen van interventies om datawijs te worden.

De data van een grootschalig onderzoek wijst uit dat een van de belangrijke beschermende factoren bij jongeren ouderbetrokkenheid is. Ouders hebben nu bijvoorbeeld bijna geen band met de middelbare school van hun kinderen. De vraag is nu welke vernieuwende of innovatieve manier de ouderbetrokkenheid verhoogd.

Studenten CMD gaan zich daarom zeven weken lang buigen over data, om meer datawijs te worden. Tijdens het onderzoek staat er een vraag centraal. Op welke vernieuwende of innovatieve manier de kan de ouderbetrokkenheid verhoogd worden?