De afdeling Beheer van Groen en Openbare Ruimte (GOR) in Amsterdam Nieuw-West speelt met de vraag hoe prestaties van de uitvoerende diensten die zich bezig houden met zaken als afvalinzameling en het beheer van infrastructuur, groen en reiniging kunnen worden genormeerd en gemonitord. Daarnaast zouden die normeringen gecommuniceerd moeten worden.
Studenten Human Resources pakken deze uitdaging op en onderzoeken hoe de prestaties zowel binnen de eigen organisatie als naar buiten – oftewel de overheid en burgers – het beste gecommuniceerd kunnen worden.