Met handhaving worden al die activiteiten van de overheid bedoeld die erop zijn gericht dat de regels worden nageleefd. Zo wordt aangegeven dat Hoogwaardig Handhaven als doel heeft bij te dragen aan het beperken van de instroom in het bijstandsbestand, het bevorderen van de uitstroom en het vergroten van het maatschappelijk rendement. De onbewuste fraudeurs behelzen een doelgroep, die met een andere informatievoorziening vanuit Werk & Inkomen, geholpen kan worden om niet meer te frauderen. Daarvoor is het eerst belangrijk dat de medewerkers van Werk & Inkomen zich het gedachtegoed Hoogwaardig Handhaven eigen maken.
 
Belangrijk is dat het origineel is en dat de informatie op de juiste manier kan worden overgedragen naar de afdeling. Zijdelings doel kan ook nog zijn dat deze vorm van informatievoorziening later ook nog gebruikt kan worden in de wijk, bijvoorbeeld bij de buurtteams. Het uiteindelijke doel van de gemeente Utrecht is dat minder mensen onbewust gaan frauderen door Hoogwaardig Handhaven. Dit project kan daaraan bijdragen door medewerkers van Werk & Inkomen opnieuw bewust te maken van het gedachtegoed.