Voorzieningen in de kleine kernen nemen steeds verder af. Zelfs een simpele buurtwinkel is er vaak niet meer aanwezig. In Abbenes is er niets meer, in Lisserbroek en Rijsenhout nog enige middenstand. Er zou een onderzoek moeten komen naar het gewenste voorzieningenniveau in een kleine kern en er zou een idee uitgewerkt moeten worden hoe buurtwinkels hier toch opgezet kunnen worden.