Het gebied de Oude Pijp kenmerkt zich hoofdzakelijk door jongeren en uitgaanspubliek. Het gebied is aan het ‘verhippen’ en zodra er iemand verhuist stijgen de huren enorm. Het gevolg hiervan is dat er steeds meer Amsterdammers komen te wonen die het financieel goed hebben en een goede sociale positie hebben. Zij weten hun weg naar de gemeente over het algemeen ook goed te vinden en de uitdagingen die voornamelijk door hen worden aangekaart zijn drukte en overlast. Cijfers laten echter zien dat er ook armoede en eenzaamheid onder de bewoners afspeelt. De groep onder wie dit afspeelt woont veelal in sociale huurwoningen en is voor het stadsdeel weinig zichtbaar en bereikbaar. De Young Professionals zullen in de voorbereiding in nauwe samenwerking met het stadsdeel goed moeten nadenken over hoe ze een zo gedifferentieerd mogelijke selectie kunnen krijgen. De uitnodiging die aan de bewoners wordt gegeven heeft de strekking van: hoe beleeft u de wijk? En: Wat zou u aan politici over uw wijk willen vertellen? Het is aan de Young Professionals om goed na te denken over welke boodschap het beste resultaat zal opleveren.
;
Het doel van dit project is dat studenten bij wijze van experiment met een loting van buurtbewoners aan de slag gaan om zo een diverse groep van 25 personen uit de Oude Pijp deel te laten nemen aan een panelgesprek met de gebiedsmakelaar die de uitkomsten van dit panelgesprek als input voor de gebiedsagenda zal meenemen. Young Professionals maken een random selectie van buurtbewoners van sociale huurwoningen en gaan vervolgens bij deze uitgekozen buurtbewoners langs om ze persoonlijk met een gouden envelop uit te nodigen om bij het panelgesprek aanwezig te zijn.;;