Sinds 2009 werkt de woningcorporatie Stadgenoot aan de opbouw van een eigen portefeuille jongeren- en studentenhuisvesting. Onlangs heeft Stadgenoot de woningen aan de Platanenweg / Olmenweg gelabeld voor studenten. Dit houdt in dat bij leegkomst de woningen verhuurd zullen worden aan studenten. Het complex telt in totaal 120 woningen, waarvan in de loop van 2011 naar verwachting ca. 100 woningen bewoond zullen zijn door studenten. Stadgenoot wil op deze locatie gaan werken met een studenthuismeester, zodat de bewoners zelf kunnen bijdragen aan het beheer van de portieken. Stadgenoot zou graag een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden daarvan.
Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening doen allereerst onderzoek naar situaties elders. Wat zijn voorbeelden van andere corporaties en welke successen en risico’s nemen deze voorbeelden met zich mee? Vervolgens is het de vraag hoe bovenstaande bevindingen toegepast kunnen worden op de Platanenweg / Olmenweg. Welke vorm past bij deze specifieke locatie? Ten slotte wordt de daadwerkelijke behoefte en bereidwilligheid onder de studenten van het complex gepeild.