De denktank heeft het afgelopen half jaar, sinds september, gewerkt aan het bedenken van vernieuwende woonconcepten voor starters. Hiervoor hebben ze eerst de starter in beeld gebracht: wie is de Amsterdamse woonstarter en welke knelpunten ervaart hij/zij?;Aan de hand van gericht onderzoek, brainstormsessies en expertsessies hebben zij de woonwensen in kaart gebracht, organiseerden ze een expositie en dachten vervolgens vier woonconcepten uit. Deze concepten werden op een grote bijeenkomst gepresenteerd aan geïnteresseerden en de (jongeren)politiek in Pakhuis de Zwijger.

De Denktank gaat nu de volgende fase in: het realiseren van de Spaarpot. Benieuwd waar dit concept over gaat? Bekijk dan onderstaand filmpje.

De studenten en onlangs afgestudeerden die onderdeel uitmaken van de denktank vallen heel toepasselijk zelf ook binnen de doelgroep van dit project. Mede daardoor ontstond er een hoge mate van wederzijds begrip tussen de starters en woonstichting De Key, die ook initiatiefnemer is binnen dit project, samen met Academie van de Stad. De Key ondersteunt en faciliteert eigen initiatief omdat zij woonstarters wil stimuleren om vernieuwing in wonen tot stand te brengen.

Bekijk hier de website van de Denktank
;