De denktank werkt vanuit de maakplaats op de Zuidblokken, waar een woonconcept wordt bedacht met de volgende generatie woonstarters in het achterhoofd. De deelnemers van de denktank krijgen de mogelijkheid hun droomidee te realiseren en daar onderdeel van te zijn.; De bedoeling is dat Denktank de Starterswoning het begin is van een beweging die samen met andere partijen, zoals een woonstichting, vernieuwende woonconcepten voor woonstarters realiseert. Starters hebben veel moeite om een (betaalbare) woning in Amsterdam te vinden. De stap van kamer naar eerste woning is zo groot dat jongeren er gewoonweg niet aan te pas komen. Aan de hand van gericht onderzoek en brainstormsessies zullen de woonwensen van starters in kaart worden gebracht.

Vervolgens gaan zij met die kennis nieuwe woonconcepten, die de positie van starters in Amsterdam versterken, verder uitwerken. De studenten en onlangs afgestudeerden vallen heel toepasselijk zelf ook binnen de doelgroep van dit project. Mede daardoor ontstond er een hoge mate van wederzijds begrip tussen de starters en woonstichting De Key, die ook initiatiefnemer is binnen dit project, samen met Academie van de Stad. De Key ondersteunt en faciliteert eigen initiatief omdat zij woonstarters wil stimuleren om vernieuwing in wonen tot stand te brengen.