Het doel van de studenten die aan de Vulcanusdreef in Overvecht wonen is om duurzame relaties op te bouwen en te behouden met en tussen bewoners. Door bewoners aan elkaar te koppelen zullen ze elkaar beter leren kennen. Tijdens gesprekken met bewoners proberen de studenten te peilen wat de talenten van de bewoners zijn en hoe ze die kunnen inzetten.

Hieronder liggen de brede thema’s duurzaamheid, acceptatie en eigen kracht: het bouwen aan duurzame relaties, bewoners die elkaar accepterne en het in de eigen kracht zetten van bewoners. Na anderhalf jaar inzet van deze studenten willen ze de verschuiving maken van voor bewoners naar meer door bewoners. Uiteindelijk moeten bewoners geactiveerd worden om zelf zorg te dragen voor de leefbaarheid van hun woonomgeving.