Om senioren in de wijken Oost en Noordoost Utrecht te behoeden voor sociaal isolement, het terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van de dialoog tussen verschillende groepen bewoners in de wijk, wil de gemeente Utrecht dat er onderzocht wordt hoe de participatie van senioren en studenten in de wijk vergroot kan worden.  

In 2012 telde Nederland ruim 2,7 miljoen 65-plussers. Dit is 16% van de totale Nederlandse bevolking, en dit aantal zal de komende jaren blijven stijgen. Van de huidige 65-plussers voelen bijna 800.000 mensen zich eenzaam, waarvan 100.000 mensen zich ernstig tot uiterst eenzaam voelen. Het meest eenzaam zijn alleenwonende ouderen die gescheiden of alleenstaand zijn en weinig sociale relaties hebben (CBS, 2012). In verpleeg – en verzorgingstehuizen voelt 29% van de bewoners zich eenzaam. Een op de vijf mensen – 40.000 senioren – komen  minder dan één keer per maand buiten, en een op de tien tehuisbewoners komt helemaal nooit buiten.  Meer dan 10.000 bewoners in zorginstellingen krijgen daarnaast nooit bezoek. 

Als senioren zelf actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan (laagdrempelige) activiteiten vermindert dit de gevoelens van eenzaamheid en de kans op sociaal isolement. Ouderen in zorginstellingen die meedoen aan groepsactiviteiten en vaker een praatje maken met anderen, oordelen bijvoorbeeld positiever over hun leven. Ze voelen zich meer thuis, veiliger en minder eenzaam, vervelen zich minder en ervaren meer warmte en genegenheid.  

Bovenstaande foto is genomen door Yvonne Brandwijk.