Dierenwelzijn

In de huidige tijd is dierenwelzijn een veel actueler onderwerp dan enkele jaren geleden en vinden steeds meer mensen dit een belangrijk thema. De gemeente Veenendaal wil in het project Dierlijk Welzijn graag antwoord op de vraag wat dierenwelzijn op de gemeentelijke agenda betekent én in hoeverre het thema leeft binnen Veenendaal. 

Studenten Sociologie

Studenten van de master Sociologie gaan met de opdracht van project Dierlijk Welzijn aan de slag. Ze brengen in kaart wat er op dit moment al gebeurt op het gebied van dierenwelzijn, trekken vergelijkingen met andere gemeenten, evalueren en halen op welke behoeftes organisaties, gemeente en inwoners hebben. Op basis van de bevindingen presenteren de studenten een advies aan de gemeente Veenendaal en dragen ze bij aan het verkennen van het thema dierenwelzijn op de politieke agenda.

 

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Emy Kenter via emy@academievandestad.nl