Dierenwelzijn

In de huidige tijd is dierenwelzijn een veel actueler onderwerp dan enkele jaren geleden en vinden steeds meer mensen dit een belangrijk thema. De gemeente Veenendaal wil graag antwoord op de vraag: wat dierenwelzijn op de gemeentelijke agenda betekent én in hoeverre het thema dierenwelzijn leeft binnen Veenendaal.

 

Studenten Sociologie

Studenten van de master Sociologie zijn met deze opdracht aan de slag gegaan. Ze brachten in kaart wat er op dit moment al gebeurt op het gebied van dierenwelzijn, trokken vergelijkingen met andere gemeenten, evalueerden en haalden op welke behoeftes organisaties, gemeente en inwoners hebben. Op basis van de bevindingen presenteerden de studenten op 15 juni hun adviesrapport aan de gemeente Veenendaal en betrokkenen. En droegen ze bij aan een eerste verkenning van het thema dierenwelzijn op de politieke agenda.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Emy Kenter via emy@academievandestad.nl