De Muziekwijk in Almere bestaat voor het merendeel uit koopwoningen (eengezinswoningen) die voor 2000 gebouwd zijn. De gemeente Almere wil graag de bewoners informeren en betrekken bij het grootschalig onderhoud. Op die manier kan de gemeente haar band met de bewoners versterken en tegelijkertijd de verwachtingen managen. Momenteel wordt er voornamelijk gecommuniceerd met bewoners door hen via brieven en bewonersbijeenkomsten te informeren. Maar wellicht zijn er wel meer digitale mogelijkheden die als communicatiemiddel ingezet kunnen worden.

Studenten Bedrijfskunde MER gaan een digitale communicatiemiddelen bedenken om bewoners up to date te houden over het project Groot Onderhoud in Muziekwijk. Het is belangrijk om deze bewoners te betrekken bij de renovatie omdat blijkt dat wanneer bewoners zich betrokken voelen bij hun leefomgeving, zij hier beter mee omgaan. Ook is de communicatie tussen een gemeente en haar inwoners erg belangrijk. Bewoners willen graag tijdig weten waar zij aan toe zijn als hun wijk gerenoveerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan straten die door renovatiewerkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar zijn, waardoor men een andere route moet plannen. Het is aan de studenten om te bedenken welke moderne manieren van informeren en communiceren de gemeente kan inzetten tijdens grote renovatieprojecten. Denk hierbij aan updates via websites, apps, sms-berichten etc. Hierbij is het belangrijk dat de studenten niet alleen een nieuwe vorm bedenken, maar ook inventariseren waar de voorkeur van de bewoners van Muziekwijk ligt. Daarom is het belangrijk dat de studenten hun ideeën ook voorleggen aan bewoners, om dit als input mee te nemen in hun onderzoek.