Muziekwijk in Almere bestaat voor het merendeel uit koopwoningen (eengezinswoningen) die voor 2000 gebouwd zijn. In de komende jaren besteedt men veel aandacht aan het onderhoud van de wijk. De gemeente Almere wil graag de bewoners informeren en betrekken bij dit grootschalig onderhoud. Op deze manier kan de gemeente namelijk haar band met de bewoners versterken en tegelijkertijd de verwachtingen zorgvuldig managen. Momenteel communiceert de gemeente met de bewoners door middel van brieven en tijdens bewonersbijeenkomsten. Zijn er wellicht meer (digitale) mogelijkheden die als communicatiemiddel ingezet kunnen worden bij informatievoorziening tijdens grootschalig onderhoud in de wijk? Een digirenovatie. 

Vier studenten van de minor Bedrijfskundig Advies gaan onderzoeken wat de behoeftes van bewoners zijn bij grootschalig onderhoud in Muziekwijk. Het is belangrijk om deze bewoners te betrekken bij de renovatie, omdat blijkt dat wanneer bewoners zich betrokken voelen bij hun leefomgeving, zij hier beter mee omgaan. Ook is de communicatie tussen een gemeente en haar inwoners erg belangrijk. Bewoners willen namelijk graag op tijd weten waar ze aan toe zijn. Zeker als de renovaties aan de wijk beginnen. Denk bijvoorbeeld aan straten die door renovatiewerkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar zijn, waardoor men een andere route moet plannen.

Het is aan de studenten om te bedenken welke moderne manieren van informeren en communiceren de gemeente kan inzetten tijdens grote renovatieprojecten. Denk hierbij aan updates via websites, apps, sms-berichten, maar ook posters of sociale media kanalen. Hierbij is het belangrijk dat de studenten niet alleen nieuwe vormen bedenken, maar ook inventariseren waar de voorkeur van de bewoners van Muziekwijk ligt; waarover willen zij op de hoogte gehouden worden? En middels welk medium?

muziekwijk