Eén op de tien Utrechters heeft moeite met lezen, schrijven of spreken van Nederlands. Vaak gaat dit samen met beperkte digitale vaardigheden. In Utrecht zijn er honderden inwoners die zich inzetten als (digi-) taalvrijwilliger. Maar er blijkt dat er meer inzet nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen. Gemeente Utrecht, organisatie Wij 3.0 en Academie van de Stad stellen daarom het project DigiStudent op.

De studenten gaan met dit DigiStudent onderzoek doen naar studentenparticipatie. Ze onderzoeken hoe er een koppeling gemaakt kan worden tussen de kracht in de stad en de zwakkeren. Maar ook hoe vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden en de samenleving hierdoor sterker word. De focus ligt op het leervermogen van de organisatie.

De studenten behandelen vraagstukken vanuit de gemeente en allround organisatie Wij 3.0. Hierdoor worden de studenten ook als vrijwilliger ingezet. Daarnaast houden zij interviews, gaan gesprekken aan met andere organisaties en verzamelen data.